Veel gestelde vragen

Hoe kies ik de juiste trainer passende bij mijn organisatie?

In alle gevallen ontvangen de deelnemers een kwalitatief goede training van een ervaren trainer. Van ons allen is ons doel om aandachtsfunctionarissen in spé voldoende kennis en kunde aan te reiken om de functie in het dagelijks werk vorm te geven en te komen tot een goed werkende meldcode binnen de organisatie. Twijfel je? Kijk op ieders website om te kijken wie er wellicht goed bij jullie organisatie past!

Ik wil een gecertificeerde aandachtsfunctionaristraining volgen, kan dat bij jullie?

Ja, het is mogelijk om via ons een gecertificeerde training te volgen.

Hebben jullie een standaard training voor aandachtsfunctionaris of is het maatwerk?

De trainers van PTAH bieden ten alle tijden het liefst maatwerk aan hun opdrachtgevers. Veel organisaties hebben al kennis en ervaring in huis over huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief een voor hen passend protocol. Vaak is er training gevolgd in het verleden. In het ideale geval sluit nieuwe training en opleiding daarbij goed aan. Het taakprofiel van de aandachtsfunctionaris binnen de organisatie is leidend. In overleg kan de trainer met de organisatie bekijken of het volgen van het programma van de gecertificeerde training meerwaarde biedt aan de organisatie.

Stel ik wil een op maat gemaakte aandachtsfunctionarissen training inkopen voor mijn organisatie, hoe werkt dat dan?

Om te beginnen zal de trainer (naar jouw keuze) contact opnemen voor een inventarisatiegesprek en na dit gesprek zal er een offerte worden uitgebracht. Na akkoord op de offerte zal de trainer samen met de opdrachtgever in kaart breng welke accenten, specifiek behorende bij jullie organisatie en het dagelijks werk van de professionals, aan kennis en kunde in de training nodig zijn om met terecht zelfvertrouwen praktisch de functie van aandachtsfunctionaris uit te voeren.

Er is toch een landelijk takenprofiel voor aandachtsfunctionarissen, hoe verhouden jullie je als PTAH daartoe?

Het algemene taakprofiel van de aandachtsfunctionaris is vastgesteld op basis van de taken en verantwoordelijkheden van de meldcode. Die basis is voor alle beroepsgroepen hetzelfde. Afhankelijk van de beroepsgroep kan de training een andere invulling en specifieke accenten krijgen. Dit zorgt ervoor dat in het programma van de training dan ook gewerkt wordt aan de gestelde taken en verantwoordelijkheden met specifieke accenten behorende bij jullie eigen tak van sport en soort organisatie.

Een aandachtsfunctionaris binnen de GGZ bijvoorbeeld geeft op een andere manier vorm aan de functie dan een aandachtsfunctionaris in de kinderopvang. En ook anders dan een ambulanceverpleegkundige. Daarnaast maakt de grootte van een organisatie ook verschil in het uitvoeren van de taken en of iemand direct – of indirect aandachtsfunctionaris is. De afwegingskaders houden rekening met de beroepskaders. In de training houden wij ook rekening met deze verschillen.

Wat is precies het kwaliteitsstelsel voor de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling?

Er wordt landelijk gewerkt aan een kwaliteitsstelsel voor de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbinnen vallen:

  • Een taakprofiel voor de aandachtsfunctionaris
  • Het werken met een gecertificeerde trainer
  • Het werken volgens een gecertificeerde training

De taakomschrijving aandachtsfunctionaris en de kwaliteitseisen voor de training aandachtsfunctionaris en voor de opleiders vormen de bouwstenen voor het kwaliteitsstelsel rond de aandachtsfunctionaris. De certificering van de trainers wordt uitgevoerd door Hobéon SKO. Hobéon SKO staat open voor alle aanbieders van de training aandachtsfunctionaris en zal als onafhankelijke certificeringsinstelling de certificering verzorgen. Diverse PTAH- trainers zijn (in proces om) -naast maatwerk trainingen- ook de gecertificeerde opleiding tot aandachtsfunctionaris te kunnen bieden.

Kies ik voor een in-company training of open training?

Voor een in-company-training zijn er over het algemeen 6-12 deelnemers van je eigen organisatie nodig. Is dat niet haalbaar? Dan is het goed om te kiezen voor een training met open inschrijving.

Onze trainers bieden zowel in-company als trainingen op open inschrijving aan. In de agenda staan de data en de locaties vermeld van de trainingen en bijscholingsbijeenkomsten.

Kan ik bij jullie terecht voor bijscholing?

Wij bieden landelijk bijscholingsmomenten aan. Zie agenda voor het aanbod. Uiteraard kunnen wij ook bijscholing binnen je organisatie verzorgen, bijvoorbeeld gericht op aandachtsfunctionarissen en/of teams, directie of besturen.

Denken jullie met ons mee?

Als trainers kunnen wij altijd meedenken over wat in de eigen organisatie nodig en wenselijk is en hoe een implementatietraject en scholingstraject er uit kan zien. Ook kunnen wij ondersteuning bieden in  het schrijven van een meldprotocol.

Moet elke aandachtsfunctionaris zich verplicht laten registreren bij de LVAK?

Er is geen wettelijke verplichting voor aandachtsfunctionarissen om zich te laten registreren, om een gecertificeerde training te volgen of lid te worden van een collectief zoals de LVAK. De mogelijkheden zijn beschikbaar voor wie dat wil.

Heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op!