Onze kijk op trainingen

Wij rusten je graag praktisch en theoretisch uit, zodat je ook echt weet wat je te doen staat in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wij leveren maatwerk. We sluiten zo dicht mogelijk aan bij jouw organisatie. De verbeterde meldcode is immers bedoeld om praktisch toe te passen in je dagelijkse werk. Geen papieren tijger in de kast, naar praktisch inzetbaar voor elke medewerker.

Praktisch, zodat je direct aan de slag kunt

In de trainingen ontvang je een afwisselend aanbod van (wetenschappelijke) theorie, beeldmateriaal, praktische oefeningen, reflectie en discussie. Zo heb je een stevige basis waarmee je aan de slag kan als aandachtsfunctionaris in je eigen organisatie. De training wordt afgerond met aandachtspunten voor je eigen organisatie, een kloppende meldcode en veelal een plan van aanpak om mee terug te nemen naar je organisatie en direct mee aan de slag te kunnen.

Wij richten ons in de eerste plaats op het trainen van aandachtsfunctionarissen. Daarnaast kan je bij ons terecht voor een training of workshop op alle onderwerpen binnen het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle trainers hebben ruime ervaring met o.a.:

 • Werken met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, met afwegingskader
 • Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Gespreksvoering en communicatie over huiselijk geweld
 • Training tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling/ouderenmishandeling 

Daarnaast hebben de trainers ook hun eigen expertises. Je kan daardoor ook terecht voor bijscholing op specifieke thema’s en voor verdiepingstrainingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ouderenmishandeling
 • Kindermishandeling
 • Eergerelateerd geweld
 • Seksueel geweld
 • Praten met kinderen en jongeren over huiselijk geweld, kindermishandeling en andere lastige onderwerpen
 • Gezond en grensoverschrijdend seksueel gedrag a.d.h.v. het Vlaggensysteem
 • Traumasensitief werken/lesgeven
 • Ontspoorde zorg
 • Complexe gespreksvoering
 • Financieel misbruik
 • Intercultureel werken

De trainers van het platform werken in uiteenlopende sectoren zoals gemeentelijke afdelingen, kinderopvang, residentiële jeugdzorg, (ouderen-)zorg, onderwijs, GGZ, (para)medici, welzijn, het justiële veld en sport- en vrijwilligerswerk.